dr inż. Justyna Biernacka

Ekonomika i inwestowanie na RF (sst)

Informatyka i technologie informacyjne (zsz)