dr inż. Justyna Biernacka

Ekonomika i inwestowanie na RF (sst)

Rachunkowość zarządcza (zsz)

Kolokwium: Grupa A, Grupa B
Kolokwium poprawkowe: Grupa A, Grupa B

Materiały: Sylabus, Tematy do opracowania, Zadania

OCENY RZ, IV ZSZ I° WTD

Informatyka i technologie informacyjne (zsz)

Materiały: Sylabus

Kolokwium wykładowe: grupa A, grupa B, grupa C, grupa D

e-wykłady:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21.

OCENY IiTI, I ZSZ I° WTD